PROIECT DE HOTĂRÂRE 80/08.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 80| din data de 08.08.2022

Pentru modificarea HCL nr. 16 din 18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor . 129 alin. (1), alin. (6) lit. c), și alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. Modificarea art. 2 din HCL nr. 16 din 18.02.2021, astfel: ”Art. 2 Aprobarea  duratei suspendării până la data de 18.02.2023,,.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 august 2022

Sari la conținut