PROIECT DE HOTĂRÂRE 71/01.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 71 | din data de 01.07.2022

Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 01.07.2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 01.07.2022.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
1 iulie 2022

Sari la conținut