PROIECT DE HOTĂRÂRE 38/17.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 38 | din data de 17.03.2022

Privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Scolii Gimnaziale nr. 1 Mogosoaia, judet Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), (3), art. 82 alin. (1), (11), (12), (2), (3) si art.105 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

Conform Ordinului nr. 5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

Prevederile HG nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2021-2022;

În temeiul prevederilor 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea cuantumului lunar al unei burse pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, după cum urmează: Bursa de merit: 200 lei, Bursa de studii:150 lei și Burse de ajutor social: 200 lei.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 martie 2022

Sari la conținut