PROIECT DE HOTĂRÂRE 2/17.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 2 | din data de 17.01.2022

Privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2022-2023 

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr. 5511/2021;

Adresa Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr. 34/27/04.01.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 346/05.01.2022;

Decizia Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr. 1706/23.12.2021 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din județul Ilfov pentru anul școlar 2022-2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2022-2023 conform anexei.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 ianuarie 2022

Sari la conținut