PROIECT DE HOTĂRÂRE 12/20.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 12 | din data de 20.01.2022

Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia – 2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare OUG nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și art. 196 alin.(1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia pentru anul 2022, conform anexei.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 ianuarie 2022

Sari la conținut