PROIECT DE HOTĂRÂRE 110/16.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 110| din data de 16.11.2022

Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family”

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. d), f) art. 139, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP cu sediul în  București, Sector 3, Str. Puțul cu Roată nr. 8, în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family”, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut