Proces verbal ședința nr. 3972din 07.02.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 3972 din 07.02.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 10 consilieri locali, prin apel telefonic doamna Felicia Ienculescu-Popovici, domnul Vârtic Alin.   

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul primar își cere public scuze în numele tuturor celor ce au participat la conflictul iscat la una dintre ședințele de comisie.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici acceptă scuzele și solicită colegilor săi o bună colaborare.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici solicită ca la ședința comisiei numărul 3 “Protecția socială, protecția copilului și protecția muncii” să fie prezent un polițist local.

Domnul primar face mențiunea că o să-i pună la dispoziție doamnei Felicia Ienculescu-Popovici paznicul instituției în cadrul căreia se ține ședința comisiei respective.

Domnul Costel Băiaș propune să participe și dânsul la ședința de comisie numărul 3, în calitate de președinte al altei comisii având în vedere că Regulamentul consiliului local permite acest lucru.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi citind proiectul de hotărâre, iar aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Președintele dă citire proiectului introdus suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind încetarea mandatelor de consilieri locali ale domnilor Gheorghe Marian, Stan Constantin Bogdan, Ene Valentin, precum și vacantarea celor 3 posturi de consilieri locali din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se adoptă cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

1. Privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoşoaia pe anul 2022 adoptat cu 7 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Aurel Pavel), 4 abțineri (Alexandru Iacoban, Vârtic Alin, Iustin Cojocaru, Felicia Ienculescu-Popovici)

Președintele dă citire amendamentelor depuse:

Amendamentul nr. 3717/03.02.2022 – se adoptă cu unanimitate de voturi

Domnul primar precizează că pentru amendamentele depuse în ziua ședinței de consiliu local sunt necesare dezbateri, iar acestea ar fi trebuit depuse din timp pentru a putea fi supuse unei discuții ample.

Amendamentul nr. 3931/07.02.2022 – a fost restras de către inițiator.

Amendamentul nr. 3958/07.02.2022 – acest amendament a fost respins cu 7 voturi impotrivă, 5 voturi pentru (Alexandru Iacoban, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel)

Amendamentul nr. 3960/07.02.2022 – acest amendament a fost respins cu 7 voturi impotrivă, 5 voturi pentru (Alexandru Iacoban, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel)

Amendamentul nr. 3920/07.02.2022 – acest amendament a fost respins cu 7 voturi impotrivă, 4 voturi pentru (Alexandru Iacoban, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), o abținere (Pavel Aurel).

Domnul Alexandru Iacoban solicită notele fundamentare ale bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022.

Domnul primar i-a transmis ca o sa îi pună la dispoziție documentele solicitate.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL,

Roxana-Cristina Chihai                                         Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 februarie 2022

Sari la conținut