Proces verbal pentru indeplinirea procedurii prin publicitate: persoane fizice 2021

                                                                                                  Nr. 14367/14.06.2021

Codul de identificare fiscală: 4420830

PROCES-VERBAL

pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr.14367 /14.06.2021  

Întrucât actul administrativ-fiscalnu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata Șerban Valentina -consilier,   am procedat  în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. 

În acest sens s-a afişat în data de 14.06.2021 concomitent la sediul instituției COMUNEI MOGOȘOAIA şi pe pagina de Internet primaria.mogosoaia.ro anunţul nr. 14366  din data de 14.06.2021.

      Șef Serviciu,                    

      IONUȚ CERNAT

      Întocmit,

      VALENTINA ȘERBAN

Actualizat la:
14 iunie 2021

Sari la conținut