Secretar

Nume: MARTINESCU
Prenume: Andreea
Data şi locul naşterii: 26 Octombrie 1987, Bucureşti
Cetaţenie: română
Stare civilă: necăsătorită

Locul de muncă actual şi funcţia: Primaria Comunei Mogoşoaia – Secretar Comună
Vechime la locul de munca actual: 2008 – prezent

Pregătire profesională:

Instituţia: Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu
Perioada: 2002 – 2006

Instituţia: Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
Perioada: 2006 – 2010
Grade sau diplome obţinute: licenţiat în drept al Universităţii Bucureşti

Instituţia: Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
Perioada: 2011
Grade sau diplome obţinute: MASTER în domeniul Drept, programul de studii Ştiinţe penale

Actualizat la:
19 mai 2015