Ordinul M.D.R.A.P. nr. 144/09.02.2016

Ordinul M.D.R.A.P. nr. 144/09.02.2016 si anexele aferente

privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și de modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2068/22.12.2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale

 Ordin  Ordin
 

1 – Model 2016 ITL 016 Declarație pentru scoatere din evidența a mijloacelor de transport  Anexa-1
2 – Model 2016 ITL 017 Decont impozit pe spectacole  Anexa-2
3 – Model 2016 ITL 018 Notă de plată  Anexa-3
4 – Model 2016 ITL 019 Borderou desfășurător al încasărilor  Anexa-4
5 – Model 2016 ITL 020 Proces verbal de verificare casier  Anexa-5
6 – Model 2016 ITL 021 Registru de rol nominal unic  Anexa-6
7 – Model 2016 ITL 022 Registru rol alte venituri  Anexa-7
8 – Model 2016 ITL 023 Extras de rol  Anexa-8
9 – Model 2016 ITL 024 Matricolă evidența centralizată  Anexa-9
10 – Model 2016 ITL 025 Borderou debite scăderi  Anexa-10
11 – Model 2016 ITL 026 Confirmare de primire a debitului  Anexa-11
12 – Model 2016 ITL 027 Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate  Anexa-12
13 – Model 2016 ITL 028 Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate  Anexa-13
14 – Model 2016 ITL – Model 2016 ITL 029 Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate  Anexa-14
15 – Model 2016 ITL 030 Legitimație funcționar public – OFL  Anexa-15
16 – Model 2016 ITL 031 Ordin de serviciu  Anexa-16
17 – Model 2016 ITL 032 Aviz de inspecție fiscală  Anexa-17
18 – Model 2016 ITL 033 Invitație  Anexa-18
19 – Model 2016 ITL 034 Proces verbal de reținere-restituire de înscrisuri  Anexa-19
20 – Model 2016 ITL 035 Decizie de impunere inspecție fiscală  Anexa-20
21 – Model 2016 ITL 036 Decizie privind nemodificarea bazei de impunere  Anexa-21
22 – Model 2016 ITL 037 Somație  Anexa-22
23 – Model 2016 ITL 038 Titlul executoriu  Anexa-23
24 – Model 2016 ITL 039 Proces verbal privind comunicarea somației  Anexa-24
25 – Model 2016 ITL 040 Procesul verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu  Anexa-25
26 – Model 2016 ITL 041 Decizie de instituirea măsurilor asiguratorii  Anexa-26
27 – Model 2016 ITL 042 Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii  Anexa-27
28 – Model 2016 ITL 043 Adresa de inființare a popririi asiguratorie  Anexa-28
29 – Model 2016 ITL 044 Adresa de inființare a popririi  Anexa-29
30 – Model 2016 ITL 045 Înștiințare privind înființarea popririi  Anexa-30
31 – Model 2016 ITL 046 Proces verbal de constatare a contravenției  Anexa-31
32 – Model 2016 ITL 047 Proces verbal de identificare bunuri mobile  Anexa-32
33 – Model 2016 ITL 048 Proces verbal de identificare bunuri imobile  Anexa-33
34 – Model 2016 ITL 049 Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile  Anexa-34
35 – Model ITL 2016 050 Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile  Anexa-35
36 – Model 2016 ITL 051 Proces verbal adjudecare bunuri mobile  Anexa-36
37 – Model 2016 ITL 052 Proces verbal adjudecare bunuri imobile  Anexa-37

Actualizat la:
7 martie 2016

Sari la conținut