Hotărârea CLSU 2 din 27.01.2021

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA
NR. 2 DIN 27.01.2021

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 27.01.2021, ora 9.00 la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, ca urmare a Dispoziției de convocare nr. 44/27.01.2021  ;

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 7/25.01.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia;

H.G. nr. 3/12.01.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se restricționează serviciile de relații cu publicul din cadrul Primăriei Mogoșoaia, cu excepția Biroului Taxe și Impozite, a Casieriei și a Biroului Registratură, cu respectarea programului normal de lucru. Măsura va fi aplicată până la data de 09.02.2021 ora 20.00 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul localității.

Art. 2 Se recomandă utilizarea formularelor necesare desfășurării activității ce pot fi regăsite și online, pe site primaria.mogosoaia.ro și/sau utilizând platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesând linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/. De asemenea, toate solicitările pot fi transmise și prin email la adresa primaria@mogosoaia.ro sau utilizând platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesând linkul  https://edirect.e-guvernare.ro/. Datele de contact ale instituției Comuna Mogoșoaia și orice alte informații necesare se regăsesc și pe pagina de internet oficială primaria.mogosoaia.ro.

Art. 3 Se recomandă utilizarea modalităților de plată prin ghiseul.ro pentru plata online cu cardul bancar, internet banking, ordin de plată. Petițiile, declarațiile de impunere precum și orice alte cereri vor putea fi transmise și prin mijloacele puse la dispoziție și anume email și/sau utilizând platforma PCUe – Punctul de Contact Unic Electronic, accesând linkul https://edirect.e-guvernare.ro/.

Art. 4 Serviciul Stare Civilă va funcționa pe baza unei programări prealabile la numărul de telefon 0728.857.534. Măsura se aplică până la data de 09.02.2021 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul localității.

Art. 5 Eliberarea certificatelor de producător de către Compartimentul Registru Agricol se va face prin programare prealabilă la numărul de telefon 0724.171.695. Măsura se aplică până la data de 09.02.2021 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivelul localității.

Art. 6 Începând cu data de 27.01.2021 ora 00.00, întrucât incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în comuna Mogoșoaia este de 1,64/1000 de locuitori, iar organizarea şi desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

Art. 7 Începând cu data de 27.01.2021 ora 00.00, întrucât activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fară a depăşi 30% din capacitatea maximă a spațiului, și în intervalul orar 06.00-23.00;

Art. 8 Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, și în intervalul orar 06.00-23.00 ;

Art. 9 Măsurile prevăzute la art.8 și art.7 de mai sus se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

Art. 10 Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protectie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor;

 Art.11 Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

Art.12 Activitatea cu publicul a operatorilor economici 1icențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fară a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul

restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului National pentru Situații de Urgentă.

Art.13 Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3245/1805/2020.

Art.14 Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul primăriei, pe Facebook și pe orice cale de comunicare prin grija Secretarului General al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE,

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
27 ianuarie 2021

Sari la conținut