DISPOZIȚIA 431/22.10.2021

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 28.10.20212

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 29193/ 22.10.2021

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea  Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 28.10.2021 ora 18.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinară din 30.09.2021 a Consiliului Local Mogoșoaia

2. Privind  acordarea unui mandat special în cadrul adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară Apă – Adia Ilfov pentru aprobarea primirii Comunei Snagov în asociație

3. Privind acordarea  prelungirii autorizației taxi numerarul 005 a transportatorului autorizat PFA IONESCU NICULAE

4. Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile iulie, august si septembrie 2021

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-4

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, juridică, activități economico – financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 4

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 4

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru muncă, protecție-socială și protecția copilului

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 4

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.          

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 octombrie 2021

Sari la conținut