DISPOZIȚIA 396/01.10.2021

Privind finalizarea termenului de depunere a Dosarului de Participare, cât și a termenului pentru exprimarea Acordului de către Proprietarii Vizati

Având în vedere:

Referatul nr. 27012/01.10.2021;

Prevederile HCL nr. 60/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov;

Finalizarea termenului de depunere a Dosarului de Participare, cât și a duratei termenului pentru exprimarea Acordului de către Proprietarii Vizati prevăzut în Dispoziția Primarului nr. 324/02.09.2021;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 În data de 05.10.2021. încetează termenul de depunere a Dosarului de Participare, cât și termenul pentru exprimarea Acordului de către Proprietarii Vizati conform HCL nr. 60/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov. Cererile depuse până la această dată sunt considerate ca fiind formulate în termenul legal.

Art. 2 Secretarul general va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. 3 Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
1 octombrie 2021

Sari la conținut