DISPOZIŢIA 350/07.09.2021

Privind modificarea articolului 4 al Dispoziției nr. 324 din data de 03.09.2021

Având în vedere:

Referatul nr. 24693/07.09.2021;

Prevederile art. 41 alin. (5), art. 47 alin. (4), art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIE:

Art. 1 Se modifică articolul 4 al Dispoziției nr. 324/03.09.2021, după cum urmează:  în loc de „ Art. 4 Prezenta dispoziție se va comunica membrilor prevăzuți la art. 1 și Instituției Prefectului-Județul Ilfov.”, noua redactare a art. 4 va fi următoarea: „Art. 4 Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului-Județul Ilfov.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 324 din data de 03.09.2021 rămân neschimbate.

Art. 3 Secretarul general va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. 4 Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
7 septembrie 2021

Sari la conținut