Consultare publică privind Proiect Regulament RT

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului privind reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov în suprafață totală de 1168,09 hectare din cadrul unității administrativ – teritoriale Mogoșoaia, județ Ilfov.

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov în suprafață totală de 1168,09 hectare din cadrul unității administrativ – teritoriale Mogoșoaia, județ Ilfov la registratura Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: primaria@mogosoaia.ro  până la  data de 28.05.2021.

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele atașate prezentului anunț.

Actualizat la:
25 iunie 2021

Sari la conținut