Centralizator privind rezultatele finale la examenul/concursul de promovare în grad profesional superior, organizat în data de 13.06.2019

                                                                                   Nr.16586 /13.06.2019

CENTRALIZATOR

Privind rezultatele finale la examenul/concursul  de promovare în grad profesional superior, organizat în data de 13.06.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt Numele și prenumele candidatului Funcția publică solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei scrise Punctajul probei interviu Punctaj final Rezultat final  
1. Iacob Angelica Consilier clasa I, grad profesional superior Serviciul  Asistență Socială  Compartiment Ajutor Social 91,33 90 181,33 ADMIS
2. Tudor Adriana Coca Consilier clasa I, grad profesional superior Compartimentul Relații Publice Secretariat 91,33 90 181,33 ADMIS
3. Caia Andreea Consilier clasa I, grad profesional superior Serviciul Asistență Socială-Compartiment Autoritate Tutelară 91 90 181 ADMIS
4. Nae Alexandru Expert clasa I, grad profesional superior Compartimentul Urbanism 90 90 180 ADMIS
  • Afişat astăzi 13.06.2019, ora 15 30  .

              Secretar Comisie,

 Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
14 iunie 2019

Sari la conținut