Consultari Publice

Anunț consulatare publică

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului de Reajustare Teritorială al Comunei Mogoșoaia” Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei…
Detalii

Anunț consultare publică

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” și a Planului de Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea politicii publice „Politica de…
Detalii

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau…
Detalii

Proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes local, astfel cum a…
Detalii

Proiectul de Hotărâre privind acceptarea declarațiilor de renunțare

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind acceptarea declarațiilor de renunțare conform anexei și trecerea în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilelor situate în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia Proiectul de hotărâre…
Detalii

ANUNȚ DEZBATERI PUBLICE PUZ LIVADA ȘI PUZ DN1A

Nr. 19213/28.07.2021 ANUNȚ DEZBATERI PUBLICEPLANURI URBANISTICE ZONALE: PUZ „Reglementare funcțională tramă stradală și utilități pentru zona Livadă“ și PUZ „Fluidizare trafic și transport în comun DN1A“ Comuna Mogoșoaia organizează vineri, 6 august ora 18.00 în incinta ansamblului Palatului Brâncovenesc Mogoșoaia,…
Detalii

NOTIFICARE

În data de 2 iulie 2021 au fost aprobate următoarele hotărâri ale Consiliului Local Mogoșoaia: Hotărârea Consiliului Local nr. 59/02.07.2021 privind aprobarea Documentației Topo Cadastrale: Documentație Tehnică pentru reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului…
Detalii

Anunț dezbateri publice PUZ Livadă și PUZ DNA1A

Nr. 17539/14.07.2021 ANUNȚ DEZBATERI PUBLICEPLANURI URBANISTICE ZONALE:PUZ „Reglementare funcțională tramă stradală și utilități pentru zona Livadă“ șiPUZ „Fluidizare trafic și transport în comun DN1A“ Comuna Mogoșoaia organizează joi, 22 iulie 2021 ora 18.00 și vineri, 6 august ora 18.00 în…
Detalii

Actualizat la:
12 octombrie 2021

Sari la conținut