Consultari Publice

Anunț privind consultare publica a Proiectului de Hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia”

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia” Inițiatorul proiectului este Primarul Comunei Mogoșoaia Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru Proiectul…
Detalii

Anunț consultare publică pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia. Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Comunei Mogoșoaia Proiectul de hotărâre…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului, a modelului Contractului de delegare și a Strategiei Locale de iluminat public în vederea delegării serviciului de iluminat public al Comunei Mogoșoaia.

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice: PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului, a modelului Contractului de delegare și a Strategiei Locale de iluminat public…
Detalii

Anunț consulatare publică

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului de Reajustare Teritorială al Comunei Mogoșoaia” Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei…
Detalii

Anunț consultare publică

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” și a Planului de Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea politicii publice „Politica de…
Detalii

Actualizat la:
28 martie 2022

Sari la conținut