Anunț colectiv

În temeiul prevederilor HCL 66/31.08.2015 și HCL 81/14.12.2018, comunicăm că au fost emise Notificări și Somații pentru următoarele terenuri aflate în intravilanul Comunei Mogoșoaia.

Anunt Colectiv

Proces-verbal de afisare

Actualizat la:
15 noiembrie 2018