Publicaţie căsătorie nr.186237/04.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ

A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

NR.186237/04.03.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 4.03.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BESIDERI ALEXANDRU IOAN în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 1 şi a d-nei PAVEL CORINA INGRID în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.283 alin.2 şi 3, art.285 alin.1 şi 2 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PAVEL MONICA

Actualizat la:
12 martie 2019

Sari la conținut