Monthly Archive: august 2023

HOTĂRÂREA 104/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 104 | din data de 24.08.2023 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 002 a transportatorului autorizat PFA IONESCU LUCIAN AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 103/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 103 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea strategiei tarifare actualizate și a Actului Adițional nr. 8 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii…
Detalii

HOTĂRÂREA 102/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 102 | din data de 24.08.2023 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii  activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 117/23.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |117| din data de 23.08.2023 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de…
Detalii

Publicație căsătorie nr.45691/23.08.2023

Astăzi 23.08.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui TUDORICĂ IONUȚ BOGDAN GABRIEL, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. și a dnei BĂLOIU IULIANA NICOLETA MĂDĂLINA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul…
Detalii

Anunț colectiv 20570/23.08.2023

Nr.20570/23.08.2023 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte…
Detalii

Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

E-Distribuție Muntenia anunță întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică pentru buna administrare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Pentru a minimiza disconfortul clienților, lucrările au fost reduse le cele care sunt strict necesare! JOI, 24 august 2023, în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 116/22.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |116| din data de 22.08.2023 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 115/18.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |115| din data de 18.08.2023 Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 20.000.000  lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a…
Detalii

Actualizat la:
25 august 2023

Sari la conținut