Daily Archive: 25 mai 2023

HOTĂRÂREA 65/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 65 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Helesteului și Stupinei” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 64/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 64 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Soarelui” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 63/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 63 | din data de 23.05.2023 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

HOTĂRÂREA 62/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 62 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Retele” AVÂND ÎN…
Detalii

HOTĂRÂREA 61/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 61 | din data de 23.05.2023 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 60/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 60 | din data de 23.05.2023 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

ANUNȚ PROCEDURĂ INIȚIERE

Privind inițierea documentației  PUZ – Detaliere PUG în zona Lupu – trama stradală și parcelare (continuarea procedurilor de elaborare/avizare PUZ demarate în baza CU 510/28.10.2018, 583/28.12.2020, 611/10.12.2021 În perioada 25 mai – 06 iulie 2023 publicul interesat are posibilitatea de a consulta…
Detalii

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut