Monthly Archive: mai 2023

HOTĂRÂREA 73/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 73 | din data de 23.05.2023 Privind transmiterea sectorului de drum național DNCB km 67+500-km 69+050 din domeniul public al Statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 72/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 72 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea participării în cadrul acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de audit public intern, acord în care Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România are rol de organizator…
Detalii

HOTĂRÂREA 71/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 71 | din data de 23.05.2023 Pentru aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VLASIA ILFOV NORD-EST AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 70/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 70 | din data de 23.05.2023 Privind împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre să semneze Decizia Asociatului Unic al COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 69/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 69 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 68/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 68 | din data de 23.05.2023 Privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 67/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 67 | din data de 23.05.2023 Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozitia 29 în anexa nr. 1 a HCL nr. 11/26.01.2023 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 66/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 66 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 65/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 65 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Helesteului și Stupinei” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 64/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 64 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Soarelui” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut