Monthly Archive: aprilie 2023

HOTĂRÂREA 50/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 50 | din data de 27.04.2023 Privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogosoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

HOTĂRÂREA 49/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 49 | din data de 27.04.2023 Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 48/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 48 | din data de 27.04.2023 Privind modificarea HCL nr. 137/31.10.2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activitatii de administrare a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale Comuna Mogosoaia pentru activitatea de amenajare si intretinere…
Detalii

HOTĂRÂREA 47/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 47 | din data de 27.04.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul…
Detalii

HOTĂRÂREA 46/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 46 | din data de 27.04.2023 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 1400 mp identificat cu nr. cadastral 67887 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 67887 Mogoșoaia…
Detalii

HOTĂRÂREA 45/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 45 | din data de 27.04.2023 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 44/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 44 | din data de 27.04.2023 Privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în vederea implementării proiectului „Mogoșoaia – hub educațional verde” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 43/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 43 | din data de 27.04.2023 Privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil către Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 42/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 42 | din data de 27.04.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 59/27.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 59 | din data de 27.04.2023 Privind dispozițiile Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 2043/111/2022 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut