2023

HOTĂRÂREA 128/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 128 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 4” AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 127/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 127 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Stații încărcare autovehicule electrice strada Drumul Morii, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 126/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 126 | din data de 28.09.2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 125/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 125 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 2” AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 124/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 124 | din data de 28.09.2023 Pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării  obiectivului de investiții ,,Sala de ceremonii funerare în comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 123/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 123 | din data de 28.09.2023 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 122/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 122 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 121/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 121 | din data de 28.09.2023 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii  activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau,…
Detalii

HOTĂRÂREA 120/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 120 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov,…
Detalii

HOTĂRÂREA 119/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 119 | din data de 28.09.2023 Privind raportul de evaluare a capacitații de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia pentru anul 2023 (semestrul I) si planul de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea…
Detalii

Actualizat la:
3 octombrie 2023

Sari la conținut