2023

HOTĂRÂREA 44/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 44 | din data de 27.04.2023 Privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în vederea implementării proiectului „Mogoșoaia – hub educațional verde” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 43/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 43 | din data de 27.04.2023 Privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil către Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 42/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 42 | din data de 27.04.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 41/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 41 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Colectare Deseuri Mogosoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de…
Detalii

HOTĂRÂREA 40/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 40 | din data de 30.03.2023 Privind darea în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., a unei suprafețe totale de 24 mp, teren aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 60224 pentru amplasare…
Detalii

HOTĂRÂREA 39/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 39 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 38/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 38 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2022 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea…
Detalii

HOTĂRÂREA 37/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 37 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 36/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 36 | din data de 30.03.2023 Privind mandatarea reprezentantului Comunei Mogoșoaia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al  asociației AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul…
Detalii

HOTĂRÂREA 34/16.03.2023

HOTĂRÂRE | 34 | din data de 16.03.2023 Privind aprobarea depunerii și implementării „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de…
Detalii

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut