PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 66/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 66 | din data de 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Soarelui” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 65/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 65 | din data de 16.05.2023 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 64/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 64 | din data de 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Retele”…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 63/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 63 | din data de 16.05.2023 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 62/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 62 | din data de 16.05.2023 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 61/28.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 61 | din data de 28.04.2023 Privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 60/28.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 60 | din data de 28.04.2023 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 28.04.2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 59/27.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 59 | din data de 27.04.2023 Privind dispozițiile Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 2043/111/2022 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 58/27.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 58 | din data de 27.04.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 57/27.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 57 | din data de 27.04.2023 Pentru completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 12/26.01.2023 privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogosoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de…
Detalii

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut