PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 144/25.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 144 | din data de 25.10.2023 Pentru aprobarea demarării actualizării Studiului de fezabilitate privind Lucrarea de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic, cu modificarea geometriei,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 143/24.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 143 | din data de 24.10.2023 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Primare și al Școlii Gimnaziale “Explore 100” Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 142/24.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 142 | din data de 24.10.2023 Pentru modificarea HCL nr. 94/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 141/24.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 141 | din data de 24.10.2023 Privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 140/24.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 140 | din data de 24.10.2023 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 și ianuarie 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 139/28.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |139| din data de 28.09.2023 Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Mogoșoaia a unui teren situat în Comuna Mogoșoaia având categoria de folosință „drum” în suprafață de 243 m.p. identificat cu număr cadastral 62604 înscris…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 138/28.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |138| din data de 28.09.2023 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 137/28.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |137| din data de 28.09.2023 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 136/28.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |136| din data de 28.09.2023 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 135/20.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |135| din data de 21.09.2023 Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 28500 mp identificat cu nr. cadastral 60214 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60214 a…
Detalii

Actualizat la:
25 octombrie 2023

Sari la conținut