PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 46/15.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 46 | din data de 15.04.2022 Privind aprobarea acordului de principiu în vederea contractării de către Ecotrans STCM SRL a unui împrumut bancar rambursabil de până la 3.000.000 lei sub forma de linie de credit pentru…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 45/14.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 45 | din data de 14.04.2022 Privind modificare HCL nr. 118/14.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 44/14.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 44 | din data de 14.04.2022 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 43/14.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 43| din data de 14.04.2022 Privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru includerea la finanțare în cadrul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 42/31.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 42 | din data de 31.03.2022 Privind aprobarea depunerii proiectului ,,Consolidare si reabilitare clădire Comuna Mogosoaia, strada Ariei , nr.30, comuna Mogosoaia, judetul Ilfov” in cadrul Programului de finantare Planul National de Redresare si Rezilienta, Axa…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 41/29.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 41 | din data de 29.03.2022 Privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia” AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 40/29.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 40 | din data de 29.03.2022 Privind modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexa la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 39/18.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 39 | din data de 18.03.2022 Privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67640, în suprafață de 1194 mp AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 38/17.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 38 | din data de 17.03.2022 Privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Scolii Gimnaziale nr. 1 Mogosoaia, judet Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 37/14.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 37 | din data de 14.03.2022 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2021 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de…
Detalii

Actualizat la:
15 aprilie 2022

Sari la conținut