PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 66/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 66 | din data de 08.06.2022 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 65/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 65 | din data de 08.06.2022 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 64/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 64 | din data de 08.06.2022 Privind modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexa la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 63/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 63 | din data de 08.06.2022 Privind organizarea evenimentului “Kulturestock” în cadrul Parcului Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 62/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 62 | din data de 08.06.2022 Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia I a unui imobil teren intravilan arabil în suprafață de 1194 mp Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 61/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 61 | din data de 08.06.2022 Privind încheierea unei convenții de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Fundația The Door Romănia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 60/25.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 60 | din data de 25.05.2022 Privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 59/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 59 | din data de 23.05.2022 Pentru modificarea HCL nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 58/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 58 | din data de 23.05.2022 Privind organizarea evenimentului “Zilele comunei Mogoșoaia” în Comuna Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Conform prevederilor art. 129 alin. (2),…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 57/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 57 | din data de 23.05.2022 Privind organizarea evenimentului “Serbarea copiilor” în cadrul Parcului Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Conform prevederilor art. 129 alin. (2),…
Detalii

Actualizat la:
10 iunie 2022

Sari la conținut