PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 99/28.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 99| din data de 28.09.2022 Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 11131 mp identificat cu nr. cadastral 59127 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 98/21.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 98| din data de 21.09.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 97/20.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 97| din data de 20.09.2022 Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family” Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 96/20.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 96| din data de 20.09.2022 Privind trecerea  unui bun imobil identificat cu numărul cadastral 67613 din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 95/30.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 95| din data de 30.08.2022 Privind trecerea  unui bun imobil din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 93/29.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 93| din data de 29.08.2022 Privind trecerea  unor bunuri imobile din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 92/24.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 92| din data de 24.08.2022 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 91/24.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 91| din data de 24.08.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile aprilie și mai 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 90/23.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 90| din data de 23.08.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 89/23.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 89| din data de 23.08.2022 Privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a comunei Mogoșoaia – Grădinița cu program prelungit din Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” Având în vedere: Referatul de aprobare a…
Detalii

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut