PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 76/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 76 | din data de 16.05.2023 Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județ Ilfov-Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstretică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A. cu Comuna Mogoșoaia în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 75/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 75 | din data de 16.05.2023 Privind transmiterea sectorului de drum național DNCB km 67+500-km 69+050 din domeniul public al Statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 74/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 74 | din data de 16.05.2023 Privind aprobarea participării în cadrul acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de audit public intern, acord în care Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România are rol…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 73/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 73 | din data de 16.05.2023 Pentru aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VLASIA ILFOV NORD-EST AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 72/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 72 | din data de 16.05.2023 Privind împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre să semneze Decizia Asociatului Unic al COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 71/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 71 | din data de 16.05.2023 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2022 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 70/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 70 | din data de 16.05.2023 Privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 69/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 69 | din data de 16.05.2023 Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozitia 29 în anexa nr. 1 a HCL nr. 11/26.01.2023 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 68/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 68 | din data de 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 67/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 67 | din data de 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Helesteului și Stupinei” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut