PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 62/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 62 | din data de 08.06.2022 Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia I a unui imobil teren intravilan arabil în suprafață de 1194 mp Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 61/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 61 | din data de 08.06.2022 Privind încheierea unei convenții de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Fundația The Door Romănia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 60/25.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 60 | din data de 25.05.2022 Privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 59/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 59 | din data de 23.05.2022 Pentru modificarea HCL nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 58/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 58 | din data de 23.05.2022 Privind organizarea evenimentului “Zilele comunei Mogoșoaia” în Comuna Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Conform prevederilor art. 129 alin. (2),…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 57/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 57 | din data de 23.05.2022 Privind organizarea evenimentului “Serbarea copiilor” în cadrul Parcului Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Conform prevederilor art. 129 alin. (2),…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 56/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 56 | din data de 18.05.2022 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov Având în vedere: Referatul de aprobare aL inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 55/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 55 | din data de 18.05.2022 Privind însușirea raportului de evaluare nr. 10425/18.04.2022, precum și  aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1194 mp identificat cu nr. cadastral 67640 AVÂND ÎN VEDERE: Având…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 54/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 54 | din data de 18.05.2022 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilelor teren în suprafață de 1200 mp, respectiv 1745 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 53/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 53 | din data de 18.05.2022 Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

Actualizat la:
10 iunie 2022

Sari la conținut