PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 73/05.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE |73| din data de 05.07.2022 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 72/05.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE |72| din data de 05.07.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului în suprafață de 36 mp identificat cu nr. cadastral 67775, înscris în Cartea Funciară nr. 67775…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 71/01.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 71 | din data de 01.07.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 01.07.2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 70/30.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 70 | din data de 30.06.2022 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 883 mp identificat cu nr. cadastral 63848 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 69/16.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 69 | din data de 16.06.2022 Privind imputernicirea Primarului Comunei Mogosoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, sa semneze Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor SC Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea raportului adiministratorilor privind activitatea pe anul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 67/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 67 | din data de 08.06.2022 Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 66/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 66 | din data de 08.06.2022 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 65/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 65 | din data de 08.06.2022 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 64/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 64 | din data de 08.06.2022 Privind modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexa la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 63/08.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 63 | din data de 08.06.2022 Privind organizarea evenimentului “Kulturestock” în cadrul Parcului Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor…
Detalii

Actualizat la:
5 iulie 2022

Sari la conținut