PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 129/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 129| din data de 16.12.2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi Având în vedere: Referatul de aprobare a…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 128/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 128| din data de 16.12.2022 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Prevederile art. 56,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 127/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 127| din data de 16.12.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 126/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 126| din data de 16.12.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile octombrie și noiembrie 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 125/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 125| din data de 16.12.2022 Privind aprobarea procedurii de autorizare, execuție și recepție a lucrărilor de instalare rețele utilități în zona drumurilor publice aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 124/12.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 124| din data de 12.12.2022 Privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov Având în vedere: Referatul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 123/09.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 123| din data de 09.12.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 122/08.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 122| din data de 08.12.2022 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I) Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 121/24.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE |121| din data de 24.11.2022 Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici revizuiti pentru  “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Ilfov, în perioada 2014-2020” Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 120/23.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 120| din data de 23.11.2022 Privind premierea sportivului Ispir Raffael-Tudor-Mihai și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Box, Campionatul Național de Juniori 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

Actualizat la:
16 decembrie 2022

Sari la conținut