PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 52/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 52 | din data de 18.05.2022 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2021 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 51/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 51 | din data de 18.05.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie și martie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 50/12.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 50 | din data de 12.05.2022 Privind aprobarea depunerii proiectului  ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 49/05.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 49 | din data de 05.05.2022 Pentru modificarea HCL nr. 21/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Grădiniță cu program prelungit – Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia” AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 48/19.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 48 | din data de 19.04.2022 Privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru includerea la finanțare în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 47/18.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 47 | din data de 18.04.2022 Privind organizarea evenimentului “Flori de mai” în cadrul Parcului Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 46/15.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 46 | din data de 15.04.2022 Privind aprobarea acordului de principiu în vederea contractării de către Ecotrans STCM SRL a unui împrumut bancar rambursabil de până la 3.000.000 lei sub forma de linie de credit pentru…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 45/14.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 45 | din data de 14.04.2022 Privind modificare HCL nr. 118/14.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 44/14.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 44 | din data de 14.04.2022 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 43/14.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 43| din data de 14.04.2022 Privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru includerea la finanțare în cadrul…
Detalii

Actualizat la:
19 mai 2022

Sari la conținut