PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 126/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 126| din data de 16.12.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile octombrie și noiembrie 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 125/16.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 125| din data de 16.12.2022 Privind aprobarea procedurii de autorizare, execuție și recepție a lucrărilor de instalare rețele utilități în zona drumurilor publice aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 124/12.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 124| din data de 12.12.2022 Privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov Având în vedere: Referatul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 123/09.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 123| din data de 09.12.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 122/08.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 122| din data de 08.12.2022 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I) Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 121/24.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE |121| din data de 24.11.2022 Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici revizuiti pentru  “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Ilfov, în perioada 2014-2020” Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 120/23.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 120| din data de 23.11.2022 Privind premierea sportivului Ispir Raffael-Tudor-Mihai și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Box, Campionatul Național de Juniori 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 119/23.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 119| din data de 23.11.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 24.11.2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor art….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 118/23.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 118| din data de 23.11.2022 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 117/21.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 117| din data de 21.11.2022 Privind  aprobarea modelului actului adițional pentru prelungirea mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, domnul Ioan Manolache Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

Actualizat la:
16 decembrie 2022

Sari la conținut