PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 118/28.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |118| din data de 28.08.2023 Privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Hotărârea…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 117/23.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |117| din data de 23.08.2023 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 116/22.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |116| din data de 22.08.2023 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 115/18.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |115| din data de 18.08.2023 Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 20.000.000  lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 114/18.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |114| din data de 18.08.2023 Privind aprobarea concesionării unor bunuri aflate în patrimoniul Comunei Mogoșoaia, în exploatarea SC Ecotrans STCM SRL, pentru prestarea serviciului public de transport AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 113/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |113| din data de 17.08.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – DRUM” AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 112/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |112| din data de 17.08.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Giratoriu DN 1A”…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 111/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |111| din data de 17.08.2023 Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 110/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |110| din data de 17.08.2023 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 109/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |109| din data de 17.08.2023 Privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor imobile teren situate în intravilanul comunei Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

Actualizat la:
28 august 2023

Sari la conținut