Hotărârile Consiliului Local

HOTĂRÂREA 41/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 41 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Colectare Deseuri Mogosoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de…
Detalii

HOTĂRÂREA 40/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 40 | din data de 30.03.2023 Privind darea în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., a unei suprafețe totale de 24 mp, teren aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 60224 pentru amplasare…
Detalii

HOTĂRÂREA 39/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 39 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 38/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 38 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2022 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea…
Detalii

HOTĂRÂREA 37/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 37 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 36/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 36 | din data de 30.03.2023 Privind mandatarea reprezentantului Comunei Mogoșoaia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al  asociației AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul…
Detalii

HOTĂRÂREA 34/16.03.2023

HOTĂRÂRE | 34 | din data de 16.03.2023 Privind aprobarea depunerii și implementării „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 33/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 33 | din data de 27.02.2023 Privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Încheierea civilă nr. 14451/11.11.2020 pronunțată de Judecătoria…
Detalii

HOTĂRÂREA 32/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 32 | din data de 27.02.2023 Privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a funcției de viceprimar al Comunei Mogoșoaia deținută de doamna Roxana Cristina Chihai ca urmare a demisiei alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județ…
Detalii

HOTĂRÂREA 31/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 31 | din data de 27.02.2023 Privind aprobarea Raportului nr. 5116/24.02.2023 privind cauzele și împrejurările care au condus la plata din bugetul UATC Mogoșoaia de penalități contractuale, cheltuieli arbitrale, de executare silită stabilite în temeiul Sentinței arbitrale nr….
Detalii

Actualizat la:
31 martie 2023

Sari la conținut