Monitorul Oficial Local

PROIECT DE HOTĂRÂRE 153/20.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 153 | din data de 20.11.2023 Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului),…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 27189 din 07.11.2023

PROCES-VERBAL nr. 27189 din 07.11.2023 încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 07.11.2023, ședință convocată de către primar. Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia…
Detalii

HOTĂRÂREA 148/17.11.2023

HOTĂRÂRE | 148 | din data de 17.11.2023 Pentru modificarea HCL nr. 142/31.10.2023 privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, microbuz, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 147/17.11.2023

HOTĂRÂRE | 147 | din data de 17.11.2023 Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 152/16.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 152 | din data de 16.11.2023 Pentru modificarea HCL nr. 142/31.10.2023 privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, microbuz, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 151/16.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 151 | din data de 16.11.2023 Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

DISPOZIŢIA 682/16.11.2023

DISPOZIŢIA NR. 682 DIN 16.11.2023 Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 17.11.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 27976/16.11.2023 Conform prevedrilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 26517 din 31.10.2023

PROCES-VERBAL nr. 26517 din 31.10.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, domnul Vlad Constantin este…
Detalii

HOTĂRÂREA 146/07.11.2023

HOTĂRÂRE | 146 | din data de 07.11.2023 Privind aprobarea evenimentului “Serbările Iernii” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024, organizat de Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 145/07.11.2023

HOTĂRÂRE | 145 | din data de 07.11.2023 Privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile aflate în stare de necesitate urmare incediului din data de 16.10.2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

Actualizat la:
23 noiembrie 2023

Sari la conținut