Recrutare/promovare

Anunț concurs recrutare _PC_ 06.09.2023

Nr. 19926/16.08.2023 A N U N Ț În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin.(1) alin.(2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile art.18 din  Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind…
Detalii

Anunț concurs recrutare FP.Ex _ 21.08.2023

Nr. 17960/19.07.2023 A N U N Ț În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Comuna Mogoșoaia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de  consilier,…
Detalii

INFORMARE privind aplicarea dispoziţiilor art. IV din O.U.G. nr. 34_2023

                                                                                                                                                               Nr. 11858/16.05.2023                       INFORMARE Potrivit art. IV  O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 15.05.2023, data intrării în vigoare a actului normativ,…
Detalii

Anunț concurs recrutare 18.05.2023

Nr. 9670 /25.04.2023 A N U N Ț În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin.(1) alin.(2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea…
Detalii

Anunț concurs recrutare 15.05.2023

A N U N Ț În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Comuna Mogoșoaia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de  consilier, clasa I,…
Detalii

Anunt Concurs Recrutare 22.12.2022

Nr. 29822/28.11.2022 A N U N Ț În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin.(1) alin.(2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile Articolului Unic alin.(2) lit.a) din  O.U.G nr. 80/2022 privind…
Detalii

Anunt Concurs Recrutare 25.07.2022

Nr.15185 /23.06.2022 A N U N Ț În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Comuna Mogoșoaia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de  consilier,…
Detalii

Anunt Concurs Recrutare 06.06.2022

Nr.12379/17.05.2022 A N U N Ț    În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în…
Detalii

Rezultatul selecţiei dosarelor  

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14.03.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, pe durată nedeterminată de : – consilier debutant din cadrul Compartimentului Registratură, Monitorizarea Procedurilor Administrative și Evenimente; –  consilier…
Detalii

Anunț procedură desemnare consilier de etică

Nr. 5404/23.02.2022 A N U N Ț              În temeiul prevederilor dispoziției primarului Comunei Mogoșoaia nr. 128/17.02.2022 privind stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului…
Detalii

Actualizat la:
13 septembrie 2023

Sari la conținut