Consultari Publice

PUZ Ecovillas

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice: PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-“Construire ansamblu de locuințe P+1E+M, alipire terenuri, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități”, amplasat în Șos. București-Târgoviște (DN1A),…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice: PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov. Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente…
Detalii

Plan Urbanistic Zonal Waref Rom

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice: PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități – nr. cadastral 60209…
Detalii

Anunț privind consultare publica a Proiectului de Hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia”

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia” Inițiatorul proiectului este Primarul Comunei Mogoșoaia Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru Proiectul…
Detalii

Anunț consultare publică pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia. Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Comunei Mogoșoaia Proiectul de hotărâre…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului, a modelului Contractului de delegare și a Strategiei Locale de iluminat public în vederea delegării serviciului de iluminat public al Comunei Mogoșoaia.

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice: PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului, a modelului Contractului de delegare și a Strategiei Locale de iluminat public…
Detalii

Actualizat la:
28 noiembrie 2023

Sari la conținut