Author Archive: Alina Eremia

Proces verbal ședința nr. 20772 din 24.08.2023

PROCES-VERBAL Nr. 20772 din 24.08.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, domnul Florin Răducu Covaci,…
Detalii

HOTĂRÂREA 115/29.08.2023

HOTĂRÂRE | 115 | din data de 29.08.2023 Privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 118/28.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |118| din data de 28.08.2023 Privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Hotărârea…
Detalii

DISPOZIŢIA 462/28.08.2023

DISPOZIŢIA NR. 462 DIN 28.08.2023 Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.08.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 20959/28.08.2023 Conform prevedrilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 17776 din 17.07.2023

PROCES-VERBAL Nr. 17776 din 17.07.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, domnul Alin Călin Vârtic…
Detalii

HOTĂRÂREA 114/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 114 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de…
Detalii

HOTĂRÂREA 113/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 113 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

HOTĂRÂREA 112/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 112 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 20.000.000  lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Prevederile Ordonanței de Urgență a…
Detalii

HOTĂRÂREA 111/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 111 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea concesionării unor bunuri aflate în patrimoniul Comunei Mogoșoaia, în exploatarea SC Ecotrans STCM SRL, pentru prestarea serviciului public de transport AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

HOTĂRÂREA 110/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 110 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – DRUM” AVÂND ÎN…
Detalii

Actualizat la:
30 august 2023

Sari la conținut