Author Archive: Gabriela Ghinea

HOTĂRÂREA 87/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 87| din data de 28.10.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu organizate pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat…
Detalii

HOTĂRÂREA 86/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 86| din data de 28.10.2021 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile iulie, august si septembrie 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

HOTĂRÂREA 85/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 85 | din data de 28.10.2021 Privind prelungirea autorizației taxi numărul 005 a transportatorului autorizat PFA IONESCU NICULAE AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 84/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 84 | din data de 28.10.2021 Privind acordarea unui mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov pentru aprobarea primirii comunei Snagov în Asociație AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul…
Detalii

DISPOZIȚIA 431/22.10.2021

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 28.10.20212 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 29193/ 22.10.2021 În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin….
Detalii

HOTĂRÂREA 83/30.09.2021

Privind premierea sportivului ****** *****- ******** pentru performanța sportivă deosebită obținută la Campionatul național de Kempo K1 și Campionatul național de Semi-Kempo  AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 82/30.09.2021

Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoşoaia pe anul 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului…
Detalii

HOTĂRÂREA 81/30.09.2021

Privind modificare a HCL nr. 37/12.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 80/30.09.2021

Privind modificarea HCL nr. 18/2020 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asflatare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Șoseaua București – Târgoviște 47-49” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 79/30.09.2021

Privind modificarea HCL nr. 722/2020 de aprobare a indicatorilor tehnico–economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare parcare strada Constantin Brâncoveanu, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

Actualizat la:
3 noiembrie 2021

Sari la conținut