Author Archive: Gabriela Ghinea

HOTĂRÂREA 104/11.11.2021

HOTĂRÂRE | 104 | din data de 11.11.2021 Privind concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical de medicina familiei, situat în comuna Mogoșoaia, șos. București-Târgoviște nr. 133 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de Hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 103/11.11.2021

HOTĂRÂRE | 103| din data de 11.11.2021 Pentru completarea HCL nr. 16/18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018 cu modificările și completările ulterioare AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 102/11.11.2021

HOTĂRÂRE | 102 | din data de 11.11.2021 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de Hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 101/11.11.2021

HOTĂRÂRE | 101 | din data de 11.11.2021 Privind aprobarea participării Comunei Mogoșoaia la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public„ și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare iluminat public stradal în Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov…
Detalii

HOTĂRÂREA 100/11.11.2021

HOTĂRÂRE | 100 | din data de 11.11.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Explore 100 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de Hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 99/11.11.2021

HOTĂRÂRE | 99 | din data de 11.11.2021 Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 15/28.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2021-2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de Hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 29719 din 28.10.2021

PROCES-VERBAL Nr. 29719 din 28.10.2020 Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali și 2 consilieri locali…
Detalii

DISPOZIŢIA 452/10.11.2021

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 11.11.2021 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 30730/10.11.2021; Conform art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 26938 din 30.09.2021

PROCES-VERBAL Nr.26938 din 30.09.2021 Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți 15 consilieri locali. Se supune la vot procesul-verbal al ședinței…
Detalii

HOTĂRÂREA 98/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 98| din data de 29.10.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie, decembrie  2021 şi ianuarie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul…
Detalii

Actualizat la:
17 noiembrie 2021

Sari la conținut