Monthly Archive: iulie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE 72/05.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE |72| din data de 05.07.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului în suprafață de 36 mp identificat cu nr. cadastral 67775, înscris în Cartea Funciară nr. 67775…
Detalii

DISPOZIŢIA 369/05.07.2022

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 06.07.2022 Primarul comunei Mogoşoaia; Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 16169/05.07.2022 Conform art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 14678 din 16.06.2022

PROCES-VERBAL Nr. 14678 din 16.06.2022 Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin apel telefonic doamna…
Detalii

HOTĂRÂREA 69/01.07.2022

HOTĂRÂRE | 69| din data de 01.07.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 01.07.2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor…
Detalii

HOTĂRÂREA 68/01.07.2022

HOTĂRÂRE |68| din data de 01.07.2022 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 883 mp identificat cu nr. cadastral 63848 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 63848 Mogoșoaia AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 71/01.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 71 | din data de 01.07.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 01.07.2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor…
Detalii

MONTATOR CTC – ISAF

Montator SCB pentru executarea de asamblari prin lipire pe cablajele imprimate din componenta produselor SCB (semnalizare, centralizare, blocare) pe baza documentatiei tehnice. Executare lucrari specific luminoschemelor, montaj pentru ramele de relee si dulapurile SCB. OFERIM: √Salariul brut oferit o data…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 70/30.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 70 | din data de 30.06.2022 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 883 mp identificat cu nr. cadastral 63848 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr….
Detalii

DISPOZIŢIA 362/30.06.2022

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 01.07.2022 Primarul comunei Mogoşoaia; Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 15858/30.06.2022 Conform art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local…
Detalii

Actualizat la:
5 iulie 2022

Sari la conținut