Monthly Archive: septembrie 2021

Anunț colectiv nr. 24521 din 06.09.2021

Nr.24521 /06.09.2021 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise…
Detalii

DISPOZIŢIA 324/03.09.2021

Privind prelungirea duratei termenului de depunere a Dosarului de Participare, cât și a duratei termenului pentru exprimarea Acordului de către Proprietarii Vizati Având în vedere: Referatul nr. 24365/03.09.2021; Prevederile art. 27 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 60/02.07.2021…
Detalii

HOTĂRÂREA 76/30.08.2021

Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului I 2021 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul…
Detalii

HOTĂRÂREA 75/30.08.2021

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie-iunie 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 74/30.08.2021

Privind  transferul dreptului de proprietate din proprietatea publică a Comunei Mogoșoaia în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R. S.A. a bunurilor afectate de lucrarea de utilitate publică „ Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900…
Detalii

HOTĂRÂREA 73/30.08.2021

Privind aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Mogoșoaia la nivelul UAT Mogoșoaia jud. Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 72/30.08.2021

Privind  prelungirea autorizațiilor taxi numerele 015 și 018 ale transportatorului autorizat S.C. SALON RELAX SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului…
Detalii

HOTĂRÂREA 71/30.08.2021

Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de delegare a  gestiunii a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului și a modelului Contractului de delegare a serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân pentru…
Detalii

HOTĂRÂREA 70/30.08.2021

Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia…
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.35730/01.09.2021

PUBLICAŢIE Astăzi 01.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BIDEAC ALEXANDRU CORNEL în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei POPESCU DIANA LARISA în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în…
Detalii

Actualizat la:
6 septembrie 2021

Sari la conținut