12 autobuze electrice noi pentru un transport public modern

12 autobuze electrice noi pentru un transport public modern

Orașul Chitila, în parteneriat cu Comuna Mogoșoaia, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul “Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești – Mogoșoaia – Buftea” (cod MySMIS 124201 și 124202), proiecte finanţate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3  –Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea  mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Contractele de finanțare încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, sunt în valoare de 32.255.505,74 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 27.023.060,71 lei, după cum urmează:

  • 22.059.641,38 lei cofinanțarea din Fondul  European de Dezvoltare Regională
  •  4.963.419,33 lei contribuția de la Bugetul de Stat

Implementarea proiectelor în orașul Chitila, județul Ilfov, s-a realizat pe o perioadă de 70 de luni, între 01.03.2018 și 31.12.2023.

Anul 2023 se încheie cu înnoirea parcului auto pentru transportul public din Chitila și Mogoșoaia cu încă 12 autobuze electrice noi de capacitate medie (90 locuri).

Autobuzele electrice și stațiile de încărcare aferente au fost achiziționate de către Orașul Chitila în parteneriat cu comuna Mogoșoaia.

Autobuzele vor asigura transportul călătorilor pe traseul: STRĂULEŞTI-MOGOŞOAIA-BUFTEA.

Noile autobuze asigură confort, siguranță și protecția mediului

Obiectivul finanțărilor nerambursabile contractate de Orașul Chitila și Comuna Mogoșoaia îl reprezintă modernizarea transportului public și achiziționarea de autobuze electrice noi cu acționare complet electrică, destinate transportului public de călători, și sisteme de încărcare pentru autobuzele electrice.

Beneficiile utilizării noilor mijloace de transport public sunt:

  • Costuri totale mai mici pe durata ciclului de viață al vehiculelor de transport public;
  • Transport în condiții sporite de accesibilitate, atractivitate, confort și siguranță;
  • Reducerea emisiilor GES la nivelul Orașului Chitila și Comumei Mogoșoaia.

Achiziția de echipamente specifice precum și achiziția de material rulant modern cu zero emisii facilitează și  tranziția spre mobilitate urbană durabilă.

Autobuzele electrice sunt de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea coborâtă), fără a avea trepte pe suprafață destinată pasagerilor în picioare și cu facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă (rampa-kneeling), fără etaj și cu caroserie CE, destinate transportului urban de călători conform Directivei 2007/46/CE (de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective), Directivei 2009/33/CE (privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic) și legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Orașul Chitila și Comuna Mogoșoaia și-au propus să se asigure că persoanele cu dizabilități și persoanele cu mobilitate redusă pot participa efectiv şi deplin la viaţa socială şi publică, în condiţii de egalitate cu ceilalţi membri ai comunității. Prin investițiile realizate în transportul public de călători, continuă preocuparea pentru asigurarea unor servicii publice de calitate, care presupune adoptarea unor măsuri concrete pentru adaptarea mediului fizic într-o manieră incluzivă şi accesibilă tuturor beneficiarilor serviciilor de transport public de călători.

Oraș CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, județul Ilfov
www.primariachitila.ro

www.inforegio.ro  |  facebook.com/inforegio.ro  

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Actualizat la:
13 decembrie 2023

Sari la conținut