Comisia locala Mogoşoaia pentru inventarierea terenurilor

COMISIA LOCALA MOGOŞOAIA PENTRU INVENTARIEREA TERENURILOR

Preşedinte – Precup Paul Mihai Nicu – Primarul comunei Mogoşoaia;

Secretar – Martinescu Andreea – secretarul comunei Mogoşoaia.

 

Membru – Constantin Petruta – reprezentant Institutia Prefectului Judetului Ilfov;

Membru – Mija Liviu – specialist masuratori topografice;

Membru – Claudiu Moloiu – reprezentant Ministerul Agriculturii $i Dezvoltarii Rurale -ADS;

Membru – Mircea Randaşu – reprezentant OCPI- Ilfov;

Membru – Ghinescu Mugurel – reprezentant Regia Nationala a Padurilor- Directia Silvica Ilfov;

Membru – Sarie Iacob – reprezentant Agentia Nationala pentru Pescuit şi Acvacultura;