HCL 2015

HCL-NR.01-30.01.2015-DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PT CADRELE DIDACTICE-SCOALA NR1-PT DEC.2014 HCL-NR.02-30.01.2015-ORGNIZAREA EVENIMENTULUI -LUNA PRIETENIEI-PARC MOGOSOAIA HCL-NR.03-30.01.2015-ANULAREA CREANTELOR FISCALE RESTANTE PERS FIZICE SI JURIDICE -LA DATA DE 31.12.2014 HCL-NR.04-30.01.2015-APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE AL SECRETARULUI COMUNEI MOGOSOAIA-JUD ILFOV-ANUL 2014 HCL-NR.05-30.01.2015-COMPLECTAREA SI MODIFICAREA HCL-NR.124-31.10.2014-NORMA DE HRANA PT. POLITIA LOCALA-COM.MOGOSOAIA HCL-NR.06-30.01.2015-MODIFICAREA HCL-NR.179-28.12.2012-GRUPUL DE LUCRU LOCAL LA NIV COM.MOGOSOAIA HCL-NR.08-30.01.2015-ACORDAREA DE FACILITATI PT. PENSIONARII DIN COM. MOGOSOAIAHCL-NR.09-23.02.2015-APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT -PT CADRELE DIDACTICE SCOALA NR.1-PT LUNA IAN.2015 HCL-NR.10-23.02.2015-ALOCAREA UNEI SUME PT. EVENIMENTUL -PRIMAVARA IN COM.MOGOSOAIA- HCL-NR.11-23.02.2015-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT. LUNILE MARTIE,APRILIE SI MAI HCL-NR.12-23.02.2015-APROBAREA RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT PT COMUNA MOGOSOAIA-2015-2016 HCL-NR.13-23.02.2015-SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI DE BRANSAMENT -APA-MANOLESCU ANDREEA,MANOLESCU IOANA,ARGASEALA ALEXANDRU,ARGASEALA RUXANDRA,MARACINE MARIAN HCL-NR.14-23.02.2015-PROPUNEREA DE ZONIFICARE FUNCTIONALA IN VEDEREA APROBARI PUG-MOGOSOAIA HCL-NR.16-23.02.2015-APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI STUDIULUI -CATALIZTOR DE DEZVOLTARE-CRESTEREA CALITATI VIETII-LA NIVELUL COM.MOGOSOAIAHCL-NR.17-31.03.2015-APROBAREA DECONTARILOR -CADRE DIDACTICE-SCOALA NR.1 HCL-NR.18-31.03.2015-ALOCAREA UNEI SUME PT EVENIMENTUL-POEZIILE FLORILOR- HCL-NR.19-31.03.2015-APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SI CUANTUMUL UNEI BURSE PT.ELEVII DIN INV.GIMNAZIAL-COM.MOGOSOAIA-2015 HCL-NR.20-31.03.2015-APROBAREA ASOCIERII DINTRE COM. MOGOSOAIA SI CJ.ILFOV-OBIECTIVUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT-SCOALA GIMNAZIALA NR.1-MOGOSOAIA HCL-NR.21-31.03.2015-APROBAREA INDOCATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI -GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT-SCOALA NR.1-MOGOSOAIA HCL-NR.23-31.03.2015-APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015-SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL HCL-NR.24-31.03.2015-RECUPERAREA SUMELOR ACHITATE PT.ACHIZITIONAREA CARNETELOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL CF.LG 145-2014 HCL-NR.25-31.03.2015-SOLICITAREA SI TRANSMITERE A IMOBILULUI SITUAT IN COM MOGOSOAIA STR AEROPORTULUI NR 51-TARLA 121 PARCELELE 371,372,373.374 HCL-NR.26-31.03.2015-COMPLECTAREA SI MODIFICAREA HCL-124-31.10.2014-ACORDAREA NORMEI DE HRANA PT. POLITIA LOCALA A COM. MOGOSOAIAHCL-NR.28-30.04.2015-APROBAREA EXECUTIEI BUGETELOR DE FUNCTIONARE -SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PT TRIM I-2016 HCL-NR.29-30.04.2015-SCUTIREA DE LA PLATA DE BRANSAMENT -APA-SOLH MAZEN HCL-NR.30-30.04.2015-MODIFICAREA FUNCTIILOR PUBLICE SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PRIMARULUI -COM.MOGOSOAIA HCL-NR.31-30.04.2015-APROBAREA DIMENSIUNILOR IMOBILULUI AVAND NR. CADASTRAL 55279-DOMENIUL PUBLIC AL COM. MOGOSOAIA CONFORM HCL-NR.21-2013 HCL-NR.32-30.04.2015-CONCESIONAREA UNUI SPATIU CU DESTINATIA-CABINET STOMATOLOGIE-IMOBILUL DISPENSAR MEDICAL-COM.MOGOSOAIA HCL-NR.33-30.04.2015-CONCESIONARA UNUI SPATIU CU DESTINATIA -CABINET SOMATOLOGIC-IMOBILUL DISPENSAR-COM.MOGOSOAIA HCL-NR.34-30.04.2015-ASOCIERE IN VEDEREA AMPLASARII UNUI PARC DE AGREMENT-SC ACVAMANIA PARC SRL- HCL-NR.35-30.04-2015-ORGANIZAREA EVENIM.-KULTURSTOCK-PERIOADA MAI-NOIEMBRIE 2015-PARC MOGOSOAIA HCL-NR.36-30.04.2015-APROBAREA ASOCIERII COM.CU JUD. IF-SI ALTE UNITATI ADMINISTRATIVE-ASOCIATIA DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCURESTI HCL-NR.37-30.04-2015-IMPUTERNICIREA PRIMARULUI COM.MOGOSOAIA -AGA-SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL HCL-NR.38-30.04.2015-APROBAREA UNU PUD-RETRAGEREA AMPLASAMENTULUI CONSTRUCTIE-STR.INR.GARII NR.8 HCL-NR.39-30.04.2015-ALOCAREA UNEI SUME PT STAGIUL DE PREGATIRE EFECTUAT DE ECHIPA DE ARTE MARTIALE -IN CADRUL SC.NR.1-ORGANIZAT DE PRIM.COM .MOGOSOAIA HCL-NR.40-30.04.2015-ALOCAREA UNEI SUME PT EVENIMENTUL -ZILELE COMUNEI MOGOSOAIA- HCL-NR.41-30.04.2015-ACORDUL DE PARTENERIAT CU CONS.JUD.IF.-DOSARUL DE CANDIDATURA PNDR2014-2020 -MASURA 19-STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA HCL-NR.42-30.04.2015-MODIF ACTULUI CONSTITUTIV -ADIA-IF HCL-NR.27-30.04.2015-DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PT. CADRELE DIDACRICE-SCOALA NR.1HCL-NR.53-30.06.2015-APROBAREA DECONTARI CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PT.CADRELE DIDACTICE -SCOALA NR.1 HCL-NR.43-29.05.2013-APROBAREA DECONTARI CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PT CADRELE DIDACTICE -SCOALA NR 1 HCL-NR.44-29.05.2015-PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT LUNILE IUNIE,IULIE SI AUGUST HCL-NR.45-29.05.2015-APROBAREA PUD-CONSTRUCTIE S+P+1E -MARTHA BIBESCU 66A HCL-NR.46-29.05.2015-CONTRACT ASOCIERE -SMARTATLETIC HCL-NR.47-29.05.2015-ASOCIATIA NO STRESS -CONTRACT ASOCIERE HCL-NR.50-29.05.2015-PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU PREMIEREA ELEVILOR -SCOALA NR 1 HCL-NR.51-29.05.2015-APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PE ANUL 2015-CAINII COMUNITARIHCL-NR.54-29.07.2015-CHELTUIELI TRANSPORT CADRE DIDACTICE-SCOALA NR.1 HCL-NR.55-29.07.2015-APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE -SECTIUNEA DEZVOLTARE -TRIMESTRUL II 2015 HCL-NR.56-29-07.2015-PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI -CONSOLIDARE BLOC M2-MOGOSOAIA HCL-NR.57-29.07.2015-APROBAREA INDICTORILOR TEHNICO ECONOMICI-SCOALA NR.1-MOGOSOAIAHCL-NR.71-31.08.2015-PRIVIND SCUTIREA DE LA TAXA DE BRANSAMENT -MOGALDEA TATIANA HCL-NR.72-31.08.2015-VALIDAREA MANDATULUI DE CL -DL BADEA ALEXANDRU DANIEL HCL-NR.59-31.08.2015-PRIVIND LUAREA LA CUNOSTINTA DESPRE DEMISIA CONS.LOCAL PAVEL AUREL SI DECLARAREA VACANTA A POSTULUI HCL-NR.60-31.08.2015-PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT. LUNILE SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE SI NOIEMBRIE HCL-NR.61-31.08.2015-PRIVIND MODIF.HCL18-31.03.2015-EVENIM.POEZIILE FLORILOR HCL-NR.62-31.08.2015-PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL COM.MOGOSOAIA PT CA AL SCOLII NR.1 HCL-NR.63-31.08.2015-PT.MODIF. ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOC. DE DEZV.INTERCOMUNITARA APA -ILFOV HCL-NR.64-31.08.2015-PRIVIND MODIF.HCL NR 111-29.08.2014 -APA CANAL IF SA HCL-NR.65-31.08.2015-PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI -PROIECTUL REAB. TERM. BL M1 SI M3 HCL-NR.66-31.08.2015-PRIVIND APROBAREA REG.PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PT GOSPODARIREA LOCALITATII -CONSTATAREA SI SANCTIONAREA FAPTELOR CE CONSTITUIE CONTRAVENTII HCL-NR.67-31.08.2015-PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI PT ANUL 2016-APA IF HCL-NR.68-31.08.2015-PRIVIND APRBAREA RECTIFICARI BUGETULUI-COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL HCL-NR.69-31.08.2015-PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE AUTOSEIZARE,EXECUTIE,RECEPTIE-RETELE UTILITATI-DOMENIUL PUBLICHCL-NR.76-30.09.2015-PROIECTUL REGIONAL DE APA SI APA UZATA-JUD.IF HCL-NR.73-30.09.2015-SCUTIREA DE LA PLATA DE BRANSAMENTE LA RETEAUA DE APA-SC FOWARD DEV. GROUP SRL HCL-NR.75-30.09.2015-APROBAREA REG.LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISMHCL-NR.82-29.10.2015-APROBAREA MODIFICARI HCLNR 14-23.02.2015-PUG COM MOGOSOAIA HCL-NR.83-29.10.2015-MODIFICARE hcl nr 88-30.05.2014- ASFALTAREA STRAZILOR IN LUNGIME DE 8.207KM-COM MOGOSOAIA HCL-NR.77-29.10.2015-APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PT CADRELE DIDACTICE -SCOALA NR1 HCL-NR.78-29.10.2015-EXECUTAREA DE LUCRARI PUBLICE-SC HEXI PHARMA CO SRL HCL-NR.79-29.10.2015-OBLIGATIVITATEA CETATENILOR DE A DEPUNE SI RIDICA TOPOGRAFIC IN SISTEM STEREO 70 HCL-NR.80-29.10.2015-APROBAREA EXECUTIE BUGETELOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE PT TRIM III DIN 2015HCL-NR.85-10.11.2015-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT. LUNILE DEC,IAN,FEB HCL-NR.86-10.11.2015-MODIF.HCL-NR.72-29.04.2014-ELIB. ACORDULUI DE FUNCTIONARE PT.AGENTII ECONOMICI DIN PIETE SI IND ALIMENTARA COM. MOGOSOAIA HCL-NR.87-10.11.2015-ALOCAREA SUMELOR PT EVENIM-SARBATORILE IERNII IN COM. MOGOSOAIA- HCL-NR.88-10.11.2015-DEZMEMBRAREA TERENULUI -SOS BUC.TARGOVISTE NR 107 HCL-NR.89-10.11.2015-ACORDAREA UNEI SUME DE BANI -VICTIMELE DE LA COLECTIV HCL-NR.91-10.11.2015-COLABORARE CU FUNDATIA -THE DOOR-ROMANIA HCL-NR.92-10.11.2015-EXTINDEREA INTRAVILANULUI-COM.MOGOSOAIA HCL-NR.93-10.11.2015-PLANUL URBANISTIC ZONAL-SECTORUL 0-AFERENT COM.MOGOSOAIAHCL-NR.95-16.12.2015-DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PT CADRE-SCOALA NR 1-NOV.2015 HCL-NR.97-16.12.2015-APROBAREA RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT PT COM.MOGOSOAIA-ANUL 2016-2017 HCL-NR.98-16.12.2015-ORGANIZAREA EVENIMENTULUI -ZILE CREATIVE ALE LUI GERAR-PARC MOGOSOAIA HCL-NR.99-16.12.2015-APROBAREA PUZ-P+3S+M-STR. DR. MORII HCL-NR.100-16.12.2015-INFIINTAREA BIR. ASISTENTA SOCIALA A PRIMARULUI-COM.MOGOSOAIA HCL-NR.101-16.12.2015-APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE IN APARATUL PRIMARULUI PE ANUL 2016 HCL-NR.102-16.12.2015-ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII PT SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL HCL-NR.103-16.12.2015-SCUTIREA DE LA TAXA DE BRANSAMENT -APA-MANOLESCU CTIN HCL-NR.104-16.12.2015-PRELUNGIREA VALABILITATII PUG-ULUI COM MOGOSOAIA HCL-NR.105-16.12.2015-ADOPTAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA HCL-NR.106-16.12.2015-APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI INTERES LOCAL PT ANUL 2016-CF LEGII 416-2001 HCL-NR.107-16.12.2015-MODIF.HCL-NR.24-23.08.1999-INVENTARIEREA BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLICHCL-NR.07-30.01.2015-APROBAREA ORGANIRAMEI A STATULUI DE FUNCTII SI R.O.I. AL SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL

HCL-NR.15-23-02.2015-APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL COM.MOGOSOAIA-2015

HCL-NR.22-31.03.2015-APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PT GOSPODARIREA LOCALITATII SI CONSTATAREA FAPTELOR CARE CONSTITUIE CONTRAVENTII

HCL-NR.49-29.05.2015-PRIVIND MODIF. ROF,AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HCL-NR.52-29.05.2015-PRIVIND APROBAREA ROF-SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL

HCL-NR.58-29.07.2015-APROBAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

HCL-NR.70-31.08.2015-PRIVIND HCL NR 36-30.04.2015-AS. DE TRANSP. METROPOLITAN BUCURESTI

HCL-NR.74-30.09.2015-APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL-COM, MOGOSOAIA 2015

HCL-NR.84-29.10.2015-STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE-ANUL 2016

HCL-NR.90-10.11.2015-RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL-COM.MOGOSOAIA-ANUL 2015

HCL-NR.94-10.11.2015-MODIF.HCL-NR.84-29.10.2015-STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR PT ANUL 2016

HCL-NR.96-16.12.2015-APROBAREA RECTIFICARI BUGETULUI GENERAL COM MOGOSOAIA PE ANUL 2015