HCL 2014

hot_01_21.01.2014 – Privind asocierea Comunei Mogosoai, Judetul Ilfov, cu Consiliul Judetean Ilfov, in vederea realizarii unor lucrari de reparatii curente si asfaltare strazi din Comuna Mogosoaia hot_02_21.01.2014 – anexa nr 1 hot_02_21.01.2014 – anexa nr 2 (1) hot_02_21.01.2014 – anexa nr 2 (2) hot_02_21.01.2014 – anexa nr 2 (3) hot_02_21.01.2014 – anexa nr 2 (4) hot_02_21.01.2014 – Privind aprobarea transformarii unor posturi si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogosoaia hot_03_31.01.2014 – anexa nr 1 (2) hot_03_31.01.2014 – anexa nr 1 (3) hot_03_31.01.2014 – anexa nr 1 hot_03_31.01.2014 – Privind aprobarea raportului de evaluare a secretarului Comunei Mogosoaia hot_04_31.01.2014 – anexa nr 1 (2) hot_04_31.01.2014 – anexa nr 1 hot_04_31.01.2014 – Privind anularea creantelor fiscale restante de pana la 10 lei, ale persoanelor fizice si juridice, aflate in sold la data de 31.12.2013 hot_05_31.01.2014 – Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Scoala nr 1 Mogosoaia, pentru luna decembrie 2013 hot_06_31.01.2014 – anexa nr 1 hot_06_31.01.2014 – Privind organizarea evenimentului Luna prieteniei in cadrul parcului Mogosoaia hot_07_31.01.2014 – anexa nr 1 hot_07_31.01.2014 – anexa nr 2 (2) hot_07_31.01.2014 – anexa nr 2 (3) hot_07_31.01.2014 – anexa nr 2 (4) hot_07_31.01.2014 – anexa nr 2 hot_09_31.01.2014 – anexa nr 1 – Studiu de Oportunitate hot_10_31.01.2014 – anexa nr 1 – Caiet de Sarcini hot_11_31.01.2014 – anexa nr 1 hot_11_31.01.2014 – anexa nr 2 hot_11_31.01.2014 – anexa nr 3 hot_11_31.01.2014 – Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2014 hot_12_31.01.2014 – anexa nr 1 hot_12_31.01.2014 – anexa nr 2 hot_13_31.01.2014 – anexa nr 1 hot_14_31.01.2014 – Privind schimbarea denumirii drumului identificat cu De 4811, ce face parte din domeniul public al Comunei Mogosoaia, in strada Baladei hot_15_31.01.2014 – Privind acordul de functionare pe o perioada de 1 an de zile pentru S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L hot_16_31.01.2014 – Privind aprobarea acordului de functionare pentru o perioada de un an de zile firmei ADA QUALITY S.R.L. hot_17_31.01.2014 – Privind modificarea si completarea HCL nr 1272013 imbunatatirea activitatilor de gospodarie, protectia mediului, intretinere si infrumusetare a Comunei Mogosoaia hot_17_31.01.2014 (2) – Privind modificarea si completarea HCL nr 1272013 imbunatatirea activitatilor de gospodarie, protectia mediului, intretinere si infrumusetare a Comunei Mogosoaia hot_18_31.01.2014 (1) – Privind intretinerea terenurilor virane aflate in proprietate privata din intravilanul Comunei Mogosoaia hot_18_31.01.2014 (2) – Privind intretinerea terenurilor virane aflate in proprietate privata din intravilanul Comunei Mogosoaia hot_19_31.01.2014 – Privind respingerea cererii de ajutor financiar a d-lui Vasile Gheorghe cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Strada Fierarului, Nr. 8 hot_20_31.01.2014 – Privind aprobarea unui ajutor finanaciar d-nei Tical Florentina cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str. Int. Noua, Nr. 4 hot_21_31.01.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Pandele Florentina Nicoleta cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str. Toamnei Nr. 32 hot_22_31.01.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Neacsu Procopia cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Toamnei, Nr 26A hot_23_31.01.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Buraga Ioan cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str. Paunului, Nr.11 hot_24_28.02.2014 – Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai hot_24_28.02.2014 (2) – Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai hot_25_28.02.2014 – Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Scoala Nr 1 Mogosoaia, pentru luna ianuarie 2014 hot_26_28.02.2014 – anexa nr 1 hot_26_28.02.2014 – Privind aprobarea organizarii evenimentului Primavara in Comuna Mogosoaia hot_26_28.02.2014 (2) – Privind aprobarea organizarii evenimentului Primavara in Comuna Mogosoaia hot_27_28.02.2014 – anexa nr 1 hot_27_28.02.2014 – anexa nr 2 hot_27_28.02.2014 – anexa nr 3 hot_27_28.02.2014 – Privind reorganizarea si restrangerea activitatii S.C. COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA S.R.L hot_28_28.02.2014 – Privind aprobarea actualizarii PUG si a Regulamentului Local de Urbanism la nivelul Comunei Mogosoaia hot_29_28.02.2014 – anexa nr 1 hot_29_28.02.2014 – Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Politiei Locale Mogosoaia hot_30_28.02.2014 – Privind scutirea de plata taxei de bransament la reteaua de apa potabila pentru Ionita Madalin si Popa Gruia hot_31_28.02.2014 – Privind scutirea de plata taxei de bransament la reteaua de apa potabila pentru Serbanoiu Elena Irina hot_32_28.02.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Vinatoru Vasile cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Strada Poieni Nr 90 hot_33_28.02.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Ciocan Nicolae Eduard cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Sos Bucuresti-Targoviste Nr 176, Sc 1, Ap 6, pentru minora Ciocan Maria Beatrice hot_34_28.02.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Dolopci Dumitru Irinel cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Putul cu Brad Nr 44A hot_35_28.02.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Simion Gheorghe cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Valea Parcului Nr. 48 hot_36_28.02.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Iancu Gheorghe cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Putul cu Brad nr 25 hot_37_28.02.2014 – Privind aprobarea parametrilor tehnico-economici la obiectivul Lucrari de extindere iluminat public pe DN1A, Comuna Mogosoaia hot_38_28.03.2014 – Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Scoala Nr 1 Mogosoaia, pentru luna februarie 2014 hot_39_28.03.2014 – anexa nr 1 hot_39_28.03.2014 – Privind aprobarea retelei scolare de invatamant pentru Comuna Mogosoaia, pentru anul 2014-2015 hot_40_28.03.2014 – anexa nr 1 hot_40_28.03.2014 – Privind alocarea unei sume pentru evenimentul Poeziilor florilor organizat de Primaria Comunei Mogosoaia hot_42_28.03.2014 – Privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Mogosoaia hot_43_28.03.2014 – anexa nr 1 (2) hot_43_28.03.2014 – anexa nr 1 hot_43_28.03.2014 – Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 a S.C. Colectare Deseuri Mogosoaia S.R.L. hot_44_28.03.2014 – anexa nr 1 hot_44_28.03.2014 – Privind aprobarea Planului de actiune pe anul 2014 pentru gestionarea cainilor fara stapan din Comuna Mogosoaia hot_45_28.03.2014 – Privind incheierea unei cooperari cu societatea Masoanzo Ltd hot_46_28.03.2014 – Privind aprobarea acordului de functionare pentru o perioada de un an de zile asociatiei PRO LEX CONS hot_47_28.03.2014 – Privind aprobarea acordului de functionare pentru o perioada de un an de zile firmei S.C. LEII LUI ULISE SRL hot_48_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Ionita Marin cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Strada Toamnei Nr 26 hot_49_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Ristea Gheorghe cu domiciliul in Comuna Mogosoaia Str 8 Martie Nr 2B hot_50_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Buzatu Marghareta cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Strada Poieni, Nr 18 hot_51_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Dumitrache Victoria cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Toamnei Nr 43 hot_52_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Neacsu Emilia cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Toamnei Nr 26 hot_53_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Petre Roxana Daniela cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Putul cu Brad Nr 41B, pentru minora Petre Rosalinda hot_54_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Mihalache Daniela pentru minorul Mihalache Alexandru George cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Chitila Padure, Nr 1 hot_55_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Matei Victor cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Primaveri Nr 1 hot_56_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Pavel Eugenia cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, str Poieni Nr 3 hot_57_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Stanciu Victor cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, str Int Valea Parcului Nr 2 hot_58_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Stancu Maria cu domiciliul in comuna Mogosoaia,l Str islaz Nr 45 hot_59_28.03.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Anghel Ioana Vandana cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Ariei Nr 22 hot_60_28.03.2014 – Privind aprobarea parametrilor tehnic-economici la obiectivul Reabilitare si consolidare Scoala Gimnaziala nr 1 Mogosoaia hot_61_11.04.2014 – anexa nr 1 hot_61_11.04.2014 – anexa nr 2 hot_61_11.04.2014 – Privind aprobarea organigramei si a statului de functii in urma reorganizarii aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogosoaia hot_62_11.04.2014 – anexa nr 1 – Regulament hot_62_11.04.2014 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogosoaia hot_63_11.04.2014 – anexa nr 1 – Regulament hot_64_29.04.2014 – Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru martie 2014 hot_65_29.04.2014 – Privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul I din 2014 hot_66_29.04.2014 – anexa nr 1 hot_66_29.04.2014 – Privind aprobarea evenimentului Cultura si Sport organizat de Primaria Comunei Mogosoaia hot_67_29.04.2014 – Privind aprobarea acordului de functionare pentru o perioada de un an de zile pentru SC Profi Rom Foof SRL hot_68_29.04.2014 – Privind acordul de functionare pe o perioada de 1 an de zile pentru SC Comagrimpex b&b SRL hot_69_29.04.2014 – privind acordul de functionare pe o perioada de 1 an de zile pentru SC Dionysos Casa de Vinuri Selectionate SRL hot_70_29.04.2014 – Privind aprobarea acordului de functionare pentru o perioada de un an de zile pentru SC Mondi Agrochem System SRL hot_71_29.04.2014 – Privind aprobarea programului de functionare a unitatilor economice din Comuna Mogosoaia hot_71_29.04.2014 (2) – Privind aprobarea programului de functionare a unitatilor economice din Comuna Mogosoaia hot_71_29.04.2014 (3) – Privind aprobarea programului de functionare a unitatilor economice din Comuna Mogosoaia hot_72_29.04.2014 – anexa nr 1 hot_72_29.04.2014 – anexa nr 2 hot_72_29.04.2014 – Privind eliberarea acordului de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata, inclusiv cele de alimentatie publica, pe raza comunei Mogosoaia hot_72_29.04.2014 (2) – Privind eliberarea acordului de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata, inclusiv cele de alimentatie publica, pe raza comunei Mogosoaia hot_72_29.04.2014 (3) – Privind eliberarea acordului de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata, inclusiv cele de alimentatie publica, pe raza comunei Mogosoaia hot_73_29.04.2014 – Privind aprobarea organizarii evenimentului sportiv pentru amatori infaptuit de Asociatia club sportiv No Stress hot_74_29.04.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Hriscu Veronica cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Sos Buc-Targoviste Nr 176, M3, sc A, ap 6 hot_75_29.04.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Dobre Dumitru cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Putul cu Brad Nr 37 hot_76_29.04.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Andronache Paula Nicoleta cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Sos Bucuresti-Targoviste Nr 176, sc. A, ap. 16 hot_77_29.04.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Ciuraru Elena cu domiciliul in Comuna Mogosoaia Str Toamnei Nr 49 hot_78_29.04.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Irimiea Tanta cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, str Chitila Padure Nr 2 hot_79_29.04.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Tanase Ioana cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Putul cu Brad, Nr 44 hot_80_29.04.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Tudorache Elena Ioana cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Toamnei Nr 10 hot_81_29.04.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-lui Anghel Stefan cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, str Toamnei, Nr 42 hot_82_29.04.2014 – Privind aprobarea unui ajutor financiar d-nei Dinu Virginia cu domiciliul in Comuna Mogosoaia, Str Toamnei Nr 4A hot_83_30.05.2014 – Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru luna aprilie 2014 hot_84_30.05.2014 – Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august hot_85_30.05.2014 – anexa nr 1 hot_85_30.05.2014 – Privind aprobarea organizarii evenimentelor Kulturestock pentru perioada mai-noiembrie 2014 hot_86_30.05.2014 – Privind scutirea de la plata taxei de bransament la reteaua de apa potabila pentru David Alexandru Eugen, Ciobanescu Marin Catalin, Gaman Geb Puican Sofia, Toma Cosmin George, Stan Alina Roxana hot_87_30.05.2014 – Privind alocarea unei sume pentru stagiul de pregatire efectuat de echipa de arte martiale din cadrul Scolii nr 1 Mogosoaia organizat de Primaria Comunei Mogosoaia hot_88_30.05.2014 – anexa nr 1 hot_88_30.05.2014 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Asfaltare strazi in lungime de 8,207 km Comuna Mogosoaia judetul Ilfov hot_89_30.05.2014 – Privind modificarea HCL nr 80-16.07.2009 privind adoptarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta hot_89_30.05.2014(2) -Privind modificarea HCL nr 80-16.07.2009 privind adoptarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta hot_93_26.06.2014 – Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru luna mai 2014 hot_94_26.06.2014 – Privind alocarea unei sume pentru premierea elevilor cu rezultate bune la invatatura de la Scoala Gimnaziala nr 1 Mogosoaia hot_95_26.06.2014 – anexa nr 1 hot_95_26.06.2014 – anexa nr 2 hot_95_26.06.2014 – Privind modificarea functiilor publice si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogosoaia Judet Ilfov hot_96_26.06.2014 – Privind revocarea HCL nr 35-2009 privind aprobarea eliberarii avizului final pentru aprobare PUZ propus de SC Arbore International SRL ansamblu de locuinte colective si individuale hot_97_26.06.2014 – Privind modificarea HCL nr 42-28.03.2014 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Mogosoaia hot_98_26.06.2014 – Privind incheierea unui contract de asociere cu SC Acvamania Parc SRL in vederea amplasarii unui parc de agrement nautic in cadrul Parcului Comunei Mogosoaia hot_99_30.07.2014 – Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru luna iunie 2014 hot_100_30.07.2014 – Privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul II din 2014 hot_101_30.07.2014 – anexa nr 1 hot_101_30.07.2014 – anexa nr 2 hot_101_30.07.2014 – Privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a unor hot_102_30.08.2014 – Privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul Asfaltare strazi in lungime de 8,207 km Comuna Mogosoaia Jud Ilfov hot_103_30.07.2014 – Privind prelungirea contractului de transport public intre Regia Autonoma de Transport Bucuresti si Comuna Mogosoaia pentru linia de autobuz 460 hot_104_30.07.2014 – anexa nr 1 hot_104_30.07.2014 – Privind aprobarea Normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Comunei Mogosoaia hot_105_30.07.2014 – Privind aprobarea renuntarii la promisiunea de vanzare – cumparare incheiata la data de 16.11.2007 hot_106_30.07.2014 – Privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Comunei Mogosoaia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel hot_107_30.07.2014 – Privind alocarea unei sume pentru evenimentul Anul Brancovenesc hot_109_29.08.2014 – Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie hot_110_29.08.2014 – anexa nr 1 – documentatie de avizare a lucrarilor de interventie hot_110_29.08.2014 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Asfaltare strazi in lungime de 6.502 kmin comuna Mogosoaia Jud Ilfov hot_111_29.08.2014 – anexa nr 1 – Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare hot_111_29.08.2014 – anexa nr 2 hot_111_29.08.2014 – Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre SC APA- CANAL Ilfov SA hot_111_29.08.2014 (2) hot_112_29.08.2014 – anexa nr 1 hot_112_29.08.2014 – Privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de pana la 20000000 lei in vederea finantarii unor obiective de investitii de interes local hot_112_29.08.2014 (2) hot_113_29.08.2014 – Privind aprobarea organizarii evenimentului sportiv sustinut de Asociatia RUN SWIM BIKE hot_114_30.09.2014 – Privind scutirea de plata taxei de bransament la reteaua de apa potabila pentru Dascalu Fanel Daniel, Dascalu Carmen hot_115_30.09.2014 – Privind scutirea de plata taxei de bransament la reteaua de apa potabila pentru Paun Marcel Florian hot_116_30.09.2014 – Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogosoaia si a unui reprezentant al Primariei Mogosoaia pentru Consiliul de Administratie al Scolii nr 1 Mogosoaia hot_117_30.09.2014 – Privind incheierea unui contract de cooperare intre Comuna Mogosoaia si Asociatia Club Sportiv V.K. Soccer hot_118_30.09.2014 – Privind desemnarea membrilor comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice hot_119_30.09.2014 – Privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul Asfaltare strazi in lungime de 8.207 km in Comuna Mogosoaia Judetul Ilfov hot_120_10.10.2014 – Privind acordarea de facilitati pentru parintii- insotitorii copiilor inscrisi la gradinite pe raza localitatii hot_121_10.10.2014 – Privind acordarea de facilitati pentru elevii care invata in Comuna Mogosoaia hot_122_10.10.2014 – Privind scutirea de plata taxei de bransament la reteaua de apa potabila pentru Boriceanu Cristian, Modern House Olinvest SRL prin Olaru Marian si Stancescu Alexandru hot_123_31.10.2014 – Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Scoala Nr 1 Mogosoaia, pentru lunile iulie, august, septembrie 2014 hot_124_31.10.2014 – Privind acordarea normei de hrana pentru personalul Serviciului de Politie Locala al Comunei Mogosoaia conform OUG nr 65-2014 hot_125_31.10.2014 – anexa nr 1 hot_125_31.10.2014 – Privind probarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogosoaia pentru anul 2015 hot_127_31.10.2014 – Privind scutirea de plata taxei de bransament la reteaua de apa potabila pentru Agapie Sorin, Susanu Viorica, Ionescu Cristian, Sandu Daniel Dumitru hot_128_31.10.2014 – Privind scutirea de plata taxei de bransament la reteaua de apa potabila pentru Serban Lavinia Cristina hot_130_28.11.2014 – Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Scoala Nr 1 Mogosoaia pentru luna octombrie 2014 hot_131_28.11.2014 – Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie, ianuarie si februarie hot_132_28.11.2014 – anexa nr 1 hot_132_28.11.2014 – anexa nr 2 hot_132_28.11.2014 – anexa nr 3 hot_132_28.11.2014 – Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2014 hot_132_28.11.2014 (2) – Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2014 hot_135_28.11.2014 – Privind scutirea de plata hot_136_28.11.2014 – anexa nr 1 hot_136_28.11.2014 – Privind aprobarea Regulamentului cadru de inchiriere a spatiilor din unitatile de invatamant preuniversitare din Comuna Mogosoaia hot_137_28.11.2014 – anexa nr 1 hot_137_28.11.2014 – anexa nr 2 hot_137_28.11.2014 – Privind aprobarea masurilor privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice indicativ AND 525-2013, iarna 2014-2015 hot_138_28.11.2014 – Privind alocarea unei sume pentru evenimentul Sarbatorile iernii in Comuna Mogosoaia organizat de Primaria Comunei Mogosoaia hot_139_16.12.2014 – anexa nr 1 hot_139_16.12.2014 – anexa nr 2 hot_139_16.12.2014 – anexa nr 3 hot_139_16.12.2014 – Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2014 hot_140_16.12.2014 – Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Scoala Nr 1 Mogosoaia, pentru luna octombrie 2014 hot_141_16.12.2014 – anexa nr 1 hot_141_16.12.2014 – Privind organizarea evenimentului Zilele creative ale lui Gerar in cadrul parcului Mogosoaia hot_142_16.12.2014 – anexa nr 1 hot_142_16.12.2014 – Privind aprobarea planului de actiuni si interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din hot_143_16.12.2014 – anexa nr 1 hot_143_16.12.2014 – Privind aprobarea retelei scolare de invatamant pentru Comuna Mogosoaia pentru anul 2015-2016 hot_144_16.12.2014 – anexa nr 1 hot_144_16.12.2014 – anexa nr 1A hot_144_16.12.2014 – Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 hot_145_16.12.2014 – anexa nr 1 hot_145_16.12.2014- Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Colectare deseuri Mogosoaia S.R.L. pe anul 2014