ANUNȚ recrutare – funcționari publici

ANUNȚ

 

PRIVIND AFIŞAREA REZULTATELOR DE LA PROBA SCRISĂ SUSŢINUTĂ DE CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE RECRUTARE PE FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE VACANTĂ DE REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL ASISTENT ORGANIZAT ÎN 06.06.2017

 

Nr.crt Nume prenume candidat Funcția pentru care a candidat Compartiment Punctaj Rezultat
1. Stoica Nicoleta Referent clasă III grad profesional asistent Asistență Socială 84,66 Admis
2. Buruiană Ovidiu Referent clasă III grad profesional asistent Asistență Socială Respins

 

Rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă se vor afişa la avizierul Comunei Mogoşoaia din Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, comuna Mogoşoaia, judeţ Ilfov, în 06.06.2017.

Candidaţii declaraţi ADMIS la proba scrisă pot participa la proba interviului care se va susţine la sediul primăriei comunei Mogoşoaia din Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, comuna Mogoşoaia, judeţ Ilfov în 06.06.2017, orele 13.00.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot depune contestaţie, în termenul prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Secretar:        Simona Huţuţui

 

PRIMAR,

Paul Mihai Nicu Precup

 

 

ANUNȚ

PRIVIND AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE DE LA EXAMENUL DE RECRUTARE PE FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE VACANTĂ DE REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL ASISTENT ORGANIZAT ÎN DATA DE 06.06.2017

 

Nr.crt Nume prenume candidat Compartiment Funcția Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat
1. Stoica Nicoleta Asistență Socială Referent clasă III grad profesional asistent 84,66 92,83 177,49 Admis
2. Buruiană Ovidiu Asistență Socială Referent clasă III grad profesional asistent Respins

 

 

Contestațiile se pot depune până la data de 07.06.2017, ora 16:00 la Secretarul comisiei – Compartiment Resurse Umane

 

 

Secretar:        Simona Huţuţui

 

Afișat astăzi 06.06.2017 ora 16:00