ANUNȚ promovare în grad profesional superior – funcționari publici

ANUNȚ

 

Comuna Mogoşoaia organizează examen de promovare în grad profesional în data de 28.06.2017

– proba scrisă la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.65 alin. (2) din legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Probele stabilite pentru examen sunt:

  1. Selecţia dosarelor
  2. Proba scrisă
  3. Interviu

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

  • data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 19.06.2017 (inclusiv) în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la avizierul instituției Comuna Mogoşoaia;
  • data, ora şi locul organizării probelor: proba scrisă (28.06.2017 – ora 10:00) şi interviu (29.06.2017 – ora 10:00), ambele se vor susţine la sediul instituției Comuna Mogoşoaia.

 

Bibliografie:

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentul Asistență Socială – Comuna Mogoşoaia pentru funcția de consilier clasă I:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completat.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată și completată.

Legea asistenței sociale nr. 292/2011, modificată și completată.

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentul Comtrol Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice – Comuna Mogoşoaia, pentru funcția de consilier clasă I:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată, – TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii.

HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată – TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii.

 

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public Poliția Locală  – Comuna Mogoşoaia pentru funcția de polițist locala clasă III:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea poliției locale nr.155/2010, modificată și completată.

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată.

 

 

Publicat, astăzi 31.05.2017,

Compartiment Resurse Umane

Simona Elena Huţuţui

 

 

 

Administrator public

Mihail George Staicu

D.715/2016

Pentru

PRIMAR

PAUL MIHAI NICU PRECUP

 

ANUNȚ

 

privind selecție a dosarelor depuse pentru examenul de promovare în grad profesional superior de către funcționarii publici din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, organizat în data de 28.06.2017

 

Nr.crt. Nume prenume candidat Admis/Respinsdosar de înscriere Observaţii
1 Tudor Doina Ruxandra Admis Nu sunt
2 Mărcuș Valentina Admis Nu sunt
3 Curelescu Claudiu Dinu Admis Nu sunt

 

Secretar: Simona Huțuțui

 

ANUNȚ

AFIŞARE REZULTATE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ SUSŢINUTĂ DE FUNCȚIONARII PUBLICI ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR ORGANIZAT ÎN DATA DE 28.06.2017 LA SEDIUL INSTITUȚIEI COMUNA MOGOȘOAIA

 

Nr.crt Nume prenume candidat Funcția pentru care a candidat Serviciu/Compartiment Punctaj Rezultat
1. Tudor Doina Ruxandra Consilier clasă I grad profesional superior Asistență Socială 93,33 Admis
2. Mărcuș Valentina Consilier clasă I grad profesional superior Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice 93,33 Admis
3. Curelescu Claudiu Dinu Polițist local clasă III, grad profesional superior Serviciul Public Poliția Locală 91,66 Admis

 

Rezultatele obţinute de către candidaţi se vor afişa la avizierul Comunei Mogoşoaia din Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, în data de 28.06.2017.

Candidaţii declaraţi ADMIS la proba scrisă pot participa la proba interviului care se va susţine la sediul instituției Comuna Mogoşoaia din șos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, comuna Mogoşoaia, judeţ Ilfov în 28.06.2017, orele 15.00.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot depune contestaţie, în termenul prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Secretar:Simona Huţuţui

Publicat astăzi 28.06.2017. ora 13:00

 

ANUNȚ

AFIŞARE REZULTATE FINALE OBȚINUTE LA EXAMENUL DE PROMOVAREÎ N GRAD PROFESIONAL SUPERIOR SUSȚINUT DE FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL INSTITUȚIEI COMUNA MOGOȘOAIA, ORGANIZAT ÎN DATA DE 28.06.2017

 

Nr.crt Nume prenume candidat Serviciul/Compartimentul Funcția Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat
1. Curelescu Claudiu Dinu Serviciul Public Poliția Locală Polițist local clasă III grad profesional superior 91,66 96,00 187,66 Admis
2. Tudor Doina Ruxandra Asistență Socială Consilier clasă I grad profesional superior 93,33 89,33 182,66 Admis
3. Mărcuș Valentina Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice Consilier clasă I grad profesional superior 93,33 84,66 187,66 Admis

 

Contestațiile se pot depune până la data de 29.06.2017, ora 16:00 la Secretarul comisiei – Compartiment Resurse Umane

 

 

Secretar:        Simona Huţuţui

Afișat astăzi 28.06.2017 ora 16:00