ANUNȚ promovare în grad profesional superior – funcționari publici

 

ANUNȚ

Comuna Mogoşoaia organizează examen de promovare în grad profesional în data de 28.06.2017

– proba scrisă la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.65 alin. (2) din legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Probele stabilite pentru examen sunt:

  1. Selecţia dosarelor
  2. Proba scrisă
  3. Interviu

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

  • data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 19.06.2017 (inclusiv) în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la avizierul instituției Comuna Mogoşoaia;
  • data, ora şi locul organizării probelor: proba scrisă (28.06.2017 – ora 10:00) şi interviu (29.06.2017 – ora 10:00), ambele se vor susţine la sediul instituției Comuna Mogoşoaia.

 

Bibliografie:

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentul Asistență Socială – Comuna Mogoşoaia pentru funcția de consilier clasă I:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completat.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată și completată.

Legea asistenței sociale nr. 292/2011, modificată și completată.

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentul Comtrol Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice – Comuna Mogoşoaia, pentru funcția de consilier clasă I:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată, – TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii.

HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată – TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii.

 

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public Poliția Locală  – Comuna Mogoşoaia pentru funcția de polițist locala clasă III:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea poliției locale nr.155/2010, modificată și completată.

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată.

 

 

Publicat, astăzi 31.05.2017,

Compartiment Resurse Umane

Simona Elena Huţuţui

 

 

 

Administrator public

Mihail George Staicu

D.715/2016

Pentru

PRIMAR

PAUL MIHAI NICU PRECUP